mask

Zabrze - Dostawa nowego agregatu chłodniczego dla lodowiska sezonowego oraz dostawa kompletnego orurowania lodowiska w technologii PE.

Zabrze - Dostawa nowego agregatu chłodniczego dla lodowiska sezonowego